HƯỚNG DẪN TẢI APP TRÊN IOS

TRỞ VỀ
Bước 1: Mở Safari
Bước 2: Truy cập "009bet1.com"
Bước 3: Chọn tiện ích của iphone
Bước 4: Chọn "Thêm vào MH chính"
Bước 5: Chọn nút "Thêm"
Bước 6: APP 009BET hiện ngoài màn hình chính